Orgány VOV

Představenstvo VOV, s.m.o.

Mgr. Vladimír Šmerda – předseda představenstva

Ing. Václav Horák – místopředseda představenstva

Bc. Patrik Doležal

Ing. Jiří Dufek

Ing. Hana Chybíková

Jan Motyčka

Jiří Novotný

Mgr. František Ondráček

PaedDr. Zdeněk Ondrášek

Ing. Karel Pačiska

Ondřej Valeš

 

Dozorčí rada VOV, s.m.o.

Ing. Lubomír Šmíd - předseda dozorčí rady

JUDr. Michal Chládek - místopředseda dozorčí rady

Petr Bauer

Rostislav Dohnálek

Karel Klein

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Výkonné vedení VOV, s.m.o.

Ing. Jindřich Dušek, Ph.D. - výkonný ředitel

Ing. Jan Sojka - zástupce výkonného ředitele