Orgány VOV

Představenstvo VOV, s.m.o.

Mgr. Vladimír Šmerda – předseda představenstva

Ing. et Bc. Vojtěch Máša - místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Folprecht

Petr Grünwald

Ing. Václav Horák

Mgr. Michal Chládek

Hana Chorvátová

Ing. Hana Chybíková

Mgr. František Ondráček

Ing. Karel Pačiska

Petr Šafařík

Mgr. et Mgr. Martin Vérteši

Ing. Jan Zámečník

 

Dozorčí rada VOV, s.m.o.

Ing. Lubomír Šmíd - předseda dozorčí rady

Petr Bauer - místopředseda dozorčí rady

Rostislav Dohnálek

Lukáš Grygarčík

Karel Klein

Tomáš Kříž

Ing. Vladimír Ohlídal, CSc.

Ing. Dagmar Zvěřinová