Úvod

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

 

Vážení,
vítáme Vás na webových stránkách sdružení Vírský oblastní vodovod.
Naše sdružení, jak už jeho název napovídá, je vlastníkem
tzv. Vírského vodovodu, který patří spolu s oběma vodovody
z Březové nad Svitavou k hlavním zdrojům vodovodního systému,
který je označován jako Brněnská vodárenská soustava.
Tato soustava zásobuje kvalitní pitnou vodou cca 450 tisíc obyvatel.
Oběma březovskými vodovody je do soustavy dodávána podzemní voda.
Vírský oblastní vodovod dodává povrchovou vodu z vodárenské nádrže Vír,
upravovanou v úpravně vody Švařec.

V období od uvedení do zkušebního provozu až do podzimu roku 2010,
kdy VOV nebyl ještě plně dokončen, byla voda dodávána provizorním způsobem, protože část přivaděče VOV v úseku Bosonohy - Moravany byla vybudována až v letech 2008 - 2010. Teprve od října 2010 je tedy páteřní systém VOV plně dokončen v celé trase od Víru přes Brno až do obce Těšany, ležící na jihovýchod od Brna.
V roce 2013 byl dokončen úsek z Rajhradu až do Židlochovic.
Od roku 2015 byla předána do užívání stavba „Připojení skupinového vodovodu Střelice na VOV“.
V roce 2017 byla zahájena investiční stavba „Vodovod Borkovany napojení na VOV“.

V souladu s celkovou koncepcí VOV pokračujeme dále v prodlužování přivaděče VOV do dalších oblastí.

Realizace dalších úseků bude záviset zejména na finančních možnostech sdružení VOV.

Věříme, že návštěvou našich webových stránek získáte další potřebné informace o našem vodovodu.