Úvod

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí

Vírský oblastní vodovod, s.m.o. je vlastníkem vírského přivaděče, který patří spolu s oběma březovskými vodovody k hlavním dodavatelům vody pro Jihomoravský kraj. Tato soustava zásobuje kvalitní pitnou vodou cca 550 tis. obyvatel.

Vírský oblastní vodovod je v dnešní době nezastupitelnou součástí zásobování pitnou vodou nejen Brna a přilehlého okolí, ale také řady obcí v kraji Vysočina.

Zdrojem vody pro vírský vodovod je vodárenská nádrž Vír, ležící na řece Svratce. Voda je následně upravována v úpravně vody Švařec. Sdružení bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob jehož členy jsou města, městyse, obce a svazky obcí pro vodárny a kanalizace.

Věříme, že návštěvou našich webových stránek získáte další potřebné informace o našem vodovodu.