Výběrová řízení

24.10.2013: Informace o Verejnych zakazkach

Zveřejněné části zadávací dokumentace zadavatele VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD, SDRUŽENÍ MĚST, OBCÍ A SVAZKŮ OBCÍ jsou pro účely zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v souladu s vyhláškou č.133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele uvedeny na profilu zadavatele :

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/virsky-oblastni-vodovod-sdruzeni-mest-obci-a-svazku-obci


Strana: 1